De bouwsector is volop in beweging. De crisis ligt achter ons, een inhaalslag is aanstaande. Technologische ontwikkelingen vragen om nieuw elan. Denk aan duurzaam bouwen, aan Building Information Modeling (BIM), aan de trend naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en aan snel veranderende eisen aan onze woon- en werkomgeving.

Slimmer omgaan met beschikbaar technisch talent
Ervaren technisch specialisten zijn er klaar voor. Tegelijkertijd staat de nieuwe generatie te trappelen om in te stromen. Bployed® weet beide te vinden en te binden. We vullen kennis- en capaciteitsvraagstukken op maat in. Door goed te kijken naar de persoonlijke eigenschappen en ambities van mensen die een passie hebben voor techniek. Door slim om te gaan met de beschikbaarheid van talent. Bployed® maakt het verschil voor professionals én opdrachtgevers.

Bployed® mobiliseert technisch talent voor onder meer:

 • Aannemers
 • Advies- en ingenieursbureaus
 • Lokale, regionale en landelijke overheden
 • Projectmanagementbureaus

Bployed® bemiddelt in functies als:

 • Werkvoorbereiders
 • Calculators
 • Uitvoerders
 • Toezichthouders
 • Tekenaars
 • Ontwerpers
 • Projectleiders / projectmanagers

Vacature plaatsen  Persoonlijke afspraak