Bij civiele techniek denk je snel aan onze tastbare infrastructuur. Aan het wegennet en bijbehorende files. Maar er is meer tussen hemel en aarde. We willen droge voeten houden. We willen kunnen vertrouwen op onze energienetwerken. Technisch talent helpt onze leefomgeving slim in te richten en leefbaar te houden.

Infrastructurele uitdagingen
De uitdagingen zijn legio. Het fileprobleem vraagt om inventiviteit en technisch vernuft. Exploitatie van hernieuwbare energiebronnen vraagt om vernieuwende distributiestructuren. Door klimaatverandering staat waterbeheer weer hoog op de agenda. Hoe slim zijn we? Hoe zetten we de toekomst met de toepassing van slimme technieken naar onze hand?

Zij aan zij met private en publieke partijen
In de sector Civiele Techniek is vernieuwing schering en inslag. Maatschappelijke en politieke windrichtingen zijn van grote invloed op vraag en aanbod. Het is vaak hollen of stilstaan. De vereiste capaciteit voor langlopende projecten laat zich moeilijk voorspellen. Maar wel plannen! Met Bployed® als gespecialiseerde staffing partner in techniek. Zij aan zij met private en publieke partijen. Met maatoplossingen. Vanuit persoonlijke aandacht en het kernprincipe dat we de mensen achter de techniek centraal stellen.

Disciplines/specialismen

 • Algemene GWW, beton- en waterbouw
 • Ondergrondse infrastructuur
 • Funderingstechniek
 • Grondverzet
 • Industriebouw
 • Verkeerstechniek en dynamisch verkeersmanagement
 • Spoorbouw
 • Staalbouw
 • Rioleringstechniek
 • Stedenbouwkunde
 • Milieu- en cultuurtechniek.

Bployed® mobiliseert technisch talent voor onder meer:

 • Aannemers
 • Advies- en ingenieursbureaus
 • Lokale, provinciale en landelijke overheden

Bployed® bemiddelt in functies als:

 • Tekenaars
 • Werkvoorbereiders
 • Calculators
 • Milieutechnici
 • Geluidstechnici
 • Toezichthouders
 • (Hoofd)uitvoerders
 • Projectleiders / Projectmanagers

Vacature plaatsen Persoonlijke afspraak