Ervaring en nieuw elan.
De beste mix voor continuïteit en vernieuwing in techniek. Je hebt ‘jonge honden’ nodig voor nieuwe ideeën en gelouterde ‘waakhonden’ om die te stroomlijnen en uit te voeren. De instroom van talentvolle starters vraagt maximale aandacht en een serieuze investering. Jonge talenten als ongeleide projectielen hun gang laten gaan, levert niemand iets op.

Techniek dreigt te vergrijzen
De instroom van jong talent is cruciaal voor de toekomst van techniek. De vergrijzing in de sector techniek is groot. In Nederland is gemiddeld 4% van de arbeidspopulatie 60 tot 65 jaar. In sommige technische vakgebieden ligt dat percentage op 11%! De uitstroom van ervaren medewerkers is onafwendbaar. Wie komt daar voor in de plaats?

Samen laten we technisch talent groeien en bloeien
Bployed® vervangt grijs door groen. Op een manier die voor iedereen rendement oplevert. Voor de young professional zelf én voor de opdrachtgever. Bployed® neemt de young professional in dienst. De young professional gaat bij de opdrachtgever aan de slag op basis van een traineeship van twee jaar. Tegen een verrassend scherp tarief! Bployed® begeleidt en coacht de trainee, in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. We bieden workshops en trainingen aan en faciliteren verbetertrajecten. Samen laten we jong talent groeien en bloeien!

Vrijheid, blijheid
Na dit tweejarige traineeship is iedereen vrij om te kiezen. De trainee kan kosteloos in dienst worden genomen. Voordeel: een nieuwe medewerker met de juiste technische competenties en persoonlijke kwaliteiten. Al helemaal vertrouwd met de organisatie en werkzaamheden. Past de instroom van vast personeel op dat moment niet? Dan begeleiden wij de young professional naar een andere opdracht.

Voordelen

  • Instroom nieuw talent zonder werkgeversverplichtingen
  • Klant- en opdrachtspecifiek ontwikkel- en specialisatietraject
  • Optimale begeleiding en coaching
  • Ideale uitgangspunten voor duurzame verbintenis
  • Keuzevrijheid bij afloop tweejarig traineeship

VRAAG DE SCHERPE TARIEVEN AAN MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VOORSTEL OP MAAT